Wspólnie tworzymy miejsce dla niepowtarzalnych chwil

 

Wsparcie finansowe  spółek Holdingu Mangata, Grupy J5, TiM S.A. oraz dofinansowanie PFRON umożliwiły stworzenie miejsca do prowadzenia działalności na rzecz osób potrzebujących specjalistycznej opieki – Ośrodek Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczy w Ustroniu. Jesienią 2016r. rozpoczęła się budowa nowego budynku, w którym prowadzona będzie przez stowarzyszenie działalność charytatywna i rehabilitacyjna. Planowany  termin zakończenia  prac - sierpień 2018.

więcej informacji PDF