STRUKTURA AKCJONARIATU

AkcjonariuszLiczba akcjiUdział w kapitale zakładowymLiczba głosówUdział w ogólnej liczbie głosów

Capital MBO Sp. z o.o. (poprzednio CAPITAL MBO S.A., Sp.k.)

4.406.723 66,00% 4.406.723 66,00%
Nationale Nederlanden OFE 424.432 6,36% 424.432 6,36%
Pozostali 1.845.699 27,64% 1.845.699 27,64%

Udział w kapitale zakładowym = udział w głosach na WZ | stan na: 19.12.2017