LESZEK JURASZ

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

KAZIMIERZ PRZEŁOMSKI

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Finansowy