26.01.2019 roku w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie odbyła się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu. Mangata Holding  S.A. otrzymała już ósmy diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. Dokonując weryfikacji, Jury brało pod uwagę nie tylko wskaźniki ekonomiczne – uwzględniając przy tym konkurencyjność branży i osiągane na jej tle wyniki – ale również jakość i nowoczesność produktów, poziom – szczególnie proeksportowych i tworzących nowe miejsca pracy inwestycji oraz zaangażowanie w działalność charytatywną i dbałość o środowisko naturalne, a także zaangażowanie w działalność klubową.

Jury, po dokonaniu analizy nadesłanych ankiet konkursowych, wyłoniło grupę 43. firm do grona Nominowanych.

Wręczona została także Nagroda Specjalna BCC – Złotą Statuetkę  otrzymał gen. Frederick B. Hodges, b. dowódca US Army Europe. Laudację na cześć Laureata wygłosił b. minister obrony narodowej, przewodniczący Rady Wykonawczej SEA Janusz Onyszkiewicz.

W tegorocznej Gali wzięło udział blisko 2 tysięcy gości: najlepsi przedsiębiorcy z całej Polski – członkowie BCC, członkowie rządu, parlamentarzyści, dyplomaci, wybitni przedstawiciele świata kultury, nauki, duchowieństwo i znani publicyści.
Z koncertem galowym wystąpił zespół wokalny AFFABRE. Galę poprowadzili Serafina Ogończyk-Mąkowska i Grzegorz Miśtal.

 

Więcej informacji na: https://www.bcc.org.pl/final-konkursu-lider-polskiego-biznesu/  

 

BCC 2

 


Grupa MANGATA HOLDING w III kwartale 2018 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 541 mln PLN, co oznacza wzrost o ponad 16% w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku, zysk netto wyniósł 44,4 mln PLN - wzrost o 8,9 mln zł a wynik EBITDA wzrósł o 9,9 mln PLN osiągając poziom 77,1 mln PLN – wzrost ok. 15%.

 

Więcej informacji w komunikacie [pdf]

 


 

11.09.2018 roku odbyła się konferencja holdingu MANGATA na której przedstawiono wyniki za I półrocze 2018 roku oraz plany na przyszłość. Po I półroczu przychody spółki wyniosły 361,3 mln zł, co stanowi 52 proc. całorocznej prognozy. EBITDA wyniosła 50,4 mln zł (51 proc. prognozy), a zysk netto wyniósł 31,6 mln zł, co stanowi 61 proc. prognozy na 2018 rok. Przychody grupy wzrosły rdr w I połowie roku o 15 proc., EBITDA o 6,5 proc., a zysk netto wzrósł o 22,5 proc. "Chcielibyśmy, by około 50 proc. osiąganego zysku netto mogło być wypłacane w postaci dywidendy, z zastrzeżeniem, które jest w polityce dywidendowej, czyli jeśli inne kwestie związane z bezpieczeństwem biznesu nie zostaną naruszone, to taki poziom zarząd chciałby w kolejnych okresach rekomendować" - powiedział Prezes Zarządu – Leszek Jurasz na spotkaniu z inwestorami.

 


 

3 września 2018 roku prawie 300 dzieci objętych specjalistyczną opieką w ramach wczesnego wspomagania rozwoju rozpoczęło naukę w nowym budynku Osrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Ustroniu. Budowa nowego ośrodka rozpoczęła się jesienią 2016 roku a w tym roku dzieci mogą się cieszyć nauką w nowym miejscu.

1

2

Clipboard02

 

Clipboard01

 

OERW jest niepubliczną placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie Opieki nad Niepełnosprawnymi. Ośrodek funkcjonuje od 1999 roku, zatrudnia psychologów, logopedów, rehabilitantów, oligofrenopedagogów, około 300 dzieci objętych jest specjalistycznym wsparciem.


Oto „Mała Wielka Opowieść” https://youtu.be/RmTpGKiXGiM

14. września 2018 roku w Ustroniu odbył się koncert charytatywny Artura Rojka, połączony z kwestowaniem do puszek na rzecz ośrodka. W Amfiteatrze zebrało się prawie 1500 osób by wspólnie świętować to wydarzenie.

6

 

7

 

8

 

9

 

 

Projekt budowy nowego obiektu wsparli:

Clipboard03

 


 

MANGATA HOLDING znalazła się w gronie 500 największych firm w kraju. Już po raz 20. Rzeczpospolita opublikowała listę największych firm w kraju. Wszystkie 500 firm z listy zwiększyło w zeszłym roku swoje przychody. Mangata poprawiła swoją pozycję o 24 miejsca.