Grupa MANGATA HOLDING w III kwartale 2018 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 541 mln PLN, co oznacza wzrost o ponad 16% w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku, zysk netto wyniósł 44,4 mln PLN - wzrost o 8,9 mln zł a wynik EBITDA wzrósł o 9,9 mln PLN osiągając poziom 77,1 mln PLN – wzrost ok. 15%.

 

Więcej informacji w komunikacie [pdf]

 


 

3 września 2018 roku prawie 300 dzieci objętych specjalistyczną opieką w ramach wczesnego wspomagania rozwoju rozpoczęło naukę w nowym budynku Osrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Ustroniu. Budowa nowego ośrodka rozpoczęła się jesienią 2016 roku a w tym roku dzieci mogą się cieszyć nauką w nowym miejscu.

1

2

Clipboard02

 

Clipboard01

 

OERW jest niepubliczną placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie Opieki nad Niepełnosprawnymi. Ośrodek funkcjonuje od 1999 roku, zatrudnia psychologów, logopedów, rehabilitantów, oligofrenopedagogów, około 300 dzieci objętych jest specjalistycznym wsparciem.


Oto „Mała Wielka Opowieść” https://youtu.be/RmTpGKiXGiM

14. września 2018 roku w Ustroniu odbył się koncert charytatywny Artura Rojka, połączony z kwestowaniem do puszek na rzecz ośrodka. W Amfiteatrze zebrało się prawie 1500 osób by wspólnie świętować to wydarzenie.

6

 

7

 

8

 

9

 

 

Projekt budowy nowego obiektu wsparli:

Clipboard03

 


 

MANGATA HOLDING znalazła się w gronie 500 największych firm w kraju. Już po raz 20. Rzeczpospolita opublikowała listę największych firm w kraju. Wszystkie 500 firm z listy zwiększyło w zeszłym roku swoje przychody. Mangata poprawiła swoją pozycję o 24 miejsca.

 


 

11.09.2018 roku odbyła się konferencja holdingu MANGATA na której przedstawiono wyniki za I półrocze 2018 roku oraz plany na przyszłość. Po I półroczu przychody spółki wyniosły 361,3 mln zł, co stanowi 52 proc. całorocznej prognozy. EBITDA wyniosła 50,4 mln zł (51 proc. prognozy), a zysk netto wyniósł 31,6 mln zł, co stanowi 61 proc. prognozy na 2018 rok. Przychody grupy wzrosły rdr w I połowie roku o 15 proc., EBITDA o 6,5 proc., a zysk netto wzrósł o 22,5 proc. "Chcielibyśmy, by około 50 proc. osiąganego zysku netto mogło być wypłacane w postaci dywidendy, z zastrzeżeniem, które jest w polityce dywidendowej, czyli jeśli inne kwestie związane z bezpieczeństwem biznesu nie zostaną naruszone, to taki poziom zarząd chciałby w kolejnych okresach rekomendować" - powiedział Prezes Zarządu – Leszek Jurasz na spotkaniu z inwestorami.

 


 

MANGATA HOLDING S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r. utraciła status akcjonariusza Techmadex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Techmadex") w związku ze zbyciem całości akcji Techmadex stanowiących własność Emitenta.

Realizowana przez holding MANGATA strategia rozwoju nie przewiduje budowania znaczących wartości biznesu Grupy Kapitałowej Mangata Holding w obszarze, w którym działa Techmadex. Jednocześnie Holding nie zakłada dalszego istotnego zaangażowania kapitałowego w strategiczne kierunki rozwoju, które zamierza realizować Techmadex.
Mając na względzie, że działania i plany rozwoju Techmadex i Grupy Kapitałowej Mangata Holding zmierzają w innych kierunkach, kontynuowanie tej inwestycji nie jest uzasadnione.
Kilkuletnia współpraca Emitenta z Techmadex nie przyniosła zakładanych przez Emitenta rezultatów, zarówno finansowych, jak i w zakresie budowania wspólnych wartości oraz korzystania z efektu synergii w spółkach Grupy Kapitałowej Mangata Holding.

Wiecej informacji: http://mangata.com.pl/images/pdf/raporty_biezace_2018/rb_11_sprzeda%C5%BC_akcji_TDX_v_2.pdf