KALENDARIUM WYDARZEŃ 2018

 

29.10.2018
Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r. Okres zamknięty (30 dni) od 29 września do 29 października 2018 r.

11.09.2018
Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za 2018 r. Okres zamknięty (30 dni) od 12 sierpnia do 11 września 2018 r.

19.06.2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A.

11.05.2018
Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r. Okres zamknięty (30 dni ) od 10 kwietnia do 11 maja 2018 r.

04.04.2018

Opublikowanie rocznego raportu jednostkowego za 2017 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r. Okres zamknięty (30 dni) od 03 marca do 04 kwietnia 2018 r.